חדשות

נוגדן הסגולי לברילינטה עשוי לשמש כאנטידוט חדש בעתיד/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

16/05/2019

לאחר התערבות מלעורית (ר"ת PCI ), או לאחר אירוע כלילי חד (ר"ת  ACS ) טיפול זוגי בנוגדי טסיות או DAPT כ dual antiplatelet therapy  ( אספירין יחד עם מעכבי קולטן טסיות 12Y (P2, מחויב המציאות לתקופה מסוימת כמניעה משנית, ומניעת פקקת תומכן.

בין שלושת מעכבי הקולטן 12Y2P בשימוש כיום,

·         שניים הם ממשפחת ה thienopyridines – טיאנופירידינים, וקשירתם לקולטן בלתי הפיכה: הפלביקס  Clopidogrel \ Plavix), והאפיאנט   Prasugrel\Effient ),

·         השלישי ממשפחת cyclo-pentyl-triazolo-pyrimidine (ר"ת CPTP), ברילינטה (כTicagrelor \ Brilinta) מעכב תחרותי של הקולטן, (המהוה גם תרופה ישירה ולא אב-תרופה – prodrug).

המגבלה של 3 מעכבי הקולטן 12Y2P, הינה הסיכון לדמם, סיכון הנשאר גם מספר ימים לאחר הפסקת הטיפול (לאור זמן מחצית חיים הארוך של הטסיות), ואך אם יש צורך בניתוח מעקפים רצוי לדחותו ל 3-7 ימים מהפסקת הטיפול.

החזרת מערך הקרישה העצמוני  hemostasis) במטופל תחת טיפול כזה, בעת היארעות דמם ספונטאני מז'ורי שלא ניתן לשליטה ישירה (כגון תוך גולגולתי או במערכת עיכול), או בעת צורך בניתוח חירום, עלול להוות קושי מאדגר. מתן עירוי טסיות איננו יעיל בעת טיפול במעכבי קולטן טסיות 12Y2P, (ובפרט בעת טיפול בטיקגרלור הנמצא גם חופשי בסרום, בהיותו מעכב תחרותי, ונקשר לטסיות הטריות) ועדיין לא קיים תכשיר הסותר פעילות תרופות אלה.

בשונה מיתר מעכבי קולטן 12Y2P, ברילינטה\טיקגרלור הינו כאמור מעכב תחרותי  (reversible inhibitor המאפשר פיתוח תכשיר הסותר את פעילותו, כסוג של אנטידוט או agentreversal .

מטרת המחקר:

לבדק אם תכשיר 2452PB המהווה פרגמנט מנוגדן מונוקלונלי monoclonal antibody fragment, הנקשר בזיקה חזקה וספציפית לטיקגרלור, יאפשר היפוך מהיר של ההשפעה המעכבת תגובתיות טסיות של טיקגרלור, ועל ידי החזרת המנגנון הזה ב  hemostasis , יפחית פוטנציאלית את הסיכון או חומרת הדמם.

שיטות:

מחקר phase 1 מבית חולים Brigham and Women’s בוסטון, כפול סמיות, שנועד לבחון בטיחות\יעילות ופרופיל פרמקוקינטי, של מינון- יחיד- עולה (בהתאם למדגם המינון המוגדר), של תכשיר2452PB תוך ורידי, מבוקר פלסבו ביחס 3:1, ב 64 מתנדבים בריאים בגיל שבין 18-50 שנים, בהם (ב 7 מתוך 10 המדגמים שהוגדרו) הוחל 48 שעות קודם טיפול בטיקגרלור, לאחר מינון העמסה מקובל.

תגובתיות הטסיות נבדקה במתנדבים:

·         לפני, ולאחר 48 שעות של טיפול בטיקגרלור,

·         ושוב תוך כדי ולאחר מתן תכשיר 2452PB או פלסבו, בנקודות זמן מוגדרות בפרוטוקול.

תוצא יעילות עיקרי שנבדק היה היפוך השפעות נוגדי טסיות (כ reversal of the antiplatelet effects ) של טיקגרלור כפי שנמדד על ידי תבחין איגור טסיות (כ platelet aggregation analysis) בעזרת LTA כ Light Transmittance Aggregometry (טסיות בהם קולטני P2Y12 מעוכבים, לא ניתנות לשפעול בעזרת תוספת ADP כ agonist, לא עוברות איגור ולא הופכות לאגרגטים השוקעים בתחתית הכלי, כך שהן חופשיות ומרחפות בפיזור הומוגני בתמיסה,לכן העברת האור מופרעת ביחס ישר למידת עיכובם), בנקודות זמן שלפני ותוך כדי מתן תכשיר2452PB (האנטידוט) או פלסבו במתנדבים שטופלו קודם בטיקגרלור.

כתוצאי משנה נבדקה אותה השפעה אך בעזרת 2 תבחיני תגובתיות טסיות נוספים, לשם אימות התוצא העיקרי:

1.       תגובתיות טסיות לפי  , point-of-care P2Y12 platelet-reactivity / VerifyNow P2Y12 assay(Accriva)

2.       ולפי  VASP כvasodilator-stimulated phosphoprotein phosphorylation immunoassay P2Y12 assay .

לתוצאות ולדיון באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני