e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל

אינדיקציה:

Abdominal pain

כאב בטן היא אחת התלונות השכיחות ביותר בקרב ילדים ומבוגרים, ולרוב קשורה לתזונה או להפרעות במערכת העיכול.
כאב בטן היא אחת התלונות השכיחות ביותר בקרב ילדים ומבוגרים, ולרוב קשורה לתזונה או להפרעות במערכת העיכול.
החברות הנותנות חסות: