e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל

אינדיקציה:

Acne

מוכרת גם כפצעי בגרות, תופעה נפוצה בגיל ההתבגרות שעשוייה אף להתרחש בקרב בני גיל אחר
מוכרת גם כפצעי בגרות, תופעה נפוצה בגיל ההתבגרות שעשוייה אף להתרחש בקרב בני גיל אחר

חדשות חשובות בנושא: Acne

    החברות הנותנות חסות: