e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל

אינדיקציה:

Abdominal pain

כאב בטן היא אחת התלונות השכיחות ביותר בקרב ילדים ומבוגרים, ולרוב קשורה לתזונה או להפרעות במערכת העיכול.
כאב בטן היא אחת התלונות השכיחות ביותר בקרב ילדים ומבוגרים, ולרוב קשורה לתזונה או להפרעות במערכת העיכול.

חדשות חשובות בנושא: Abdominal pain

    החברות הנותנות חסות: